"Автомагистрали - Черно море" АД Шумен

  • Строеж, рехабилитация и поддръжка на пътища
    и пътни съоръжения
  • Производство на строителни смеси и фракции
  • Проектантска, инжeнерингова
    и търговска дейност в
    България и чужбина
повече
bg en ru
22 Dec 2017

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на икономиката
„Автомагистрали – Черно море” АД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0018-C01 за проект... 

27 Sep 2017

Осигурен обществен достъп
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп... 

27 Sep 2017

Oсигурен обществен достъп
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп... 

06 Jul 2017

Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино-4“
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД... 

06 Jul 2017

Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино - 3“
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД... 

още новини

Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI